Make your own free website on Tripod.com
  Back
   อยากรู้ดูทางนี้
         - การขับขี่ปลอดภัย
         - แนะนำการสอบใบขับขี่
         - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
         - แนะนำการซื้อรถมือสอง
         - ปัญหานี้มีทางแก้
         - การดูแลรถ
อยากรู้ดูทางนี้

Computer Bussiness
2005 Rajamangala University of Technology Chanthaburi . All rights Reserved
Welcome all comments, please click here to contact me
JSMoter.com

ปัญหานี้มีทางแก
การปรับแต่งเพื่อความประหยัดน้ำมันทำได้อย่างไร

              การปรับแต่งนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวรถว่าเลือกใช้รถประเภทใด แบ่งออกเป็น 2 แบบ
               1.1 รูปทรงภายนอกในส่วนของรูปทรงภายนอกอาจจะมีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงหรือถอดชิ้นส่วนออกเพื่อเป็นการลดน้ำหนักโดยต้องไม่เป็นการถอดที่ผิดกฏหมายจราจรด้วย อย่างเช่น อุปกรณ์ในส่วนบังลมของรถครอบครัว ชุดอกไก่ คางหมูของรถ แฟมิลี่สปอร์ตซึ่งจะมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
               1.2 รูปแบบเครื่องยนต์ จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่
                 - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ
               ถ้าหากขนาดของเครื่องยนต์เกิน50ซีซี.ขึ้นไปจะมีอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันข้อนค่างสูงผลจากการระยะจุดระเบิดเร็วทำให้ความต้องการของน้ำมันที่จะต้องส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้อีกทั้งอากาศจากช่องพอร์ทที่ป้อนเข้ามามีจำนวนมาก ดังนั้นอัตราความต้องการของน้ำมันจึงสูงเป็นเงาตามตัว หากต้องการให้รถ 2 จังหวะประหยัดน้ำมันควรคงสภาพแบบสแตนดาร์ดของตัวเครื่องยนต์รวมไปถึงม่อไอเสียที่ไม่จำเป็นจะต้องนำเอาท่อรีดมาใส่ใช้ท่อเดิมที่ช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังช่วยลดมลพิษอีกด้วยจากนั้นโมดิฟายช่องพอร์ทให้มีปริมาณอากาศเข้ามาน้อยจากนั้นทำการเซ็ทคาร์บูเรเตอร์ให้มีอัตราการจ่ายน้ำมันสมดุลกับอากาศที่จะใช้ในการจุดระเบิดโดยทำการไล่นมหนูให้เล็กลงแต่จะต้องพอเหมาะต่อความต้องการของเครื่องยนต์                
                 - เครื่องยนต์ 4 จังหวะ
               ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน น้อยกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ในการปรับเซ็ทที่ดี คสรหมั่นดูแลอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น แคมวาล์วให้มีสภาพสมบูรณ์ต่อการทำงานของเครื่องยนต์ท่อไอเสียควรใช้ของเดิมที่ได้รับการคำนวนมาอย่างดีแล้วนอกจากนี้การเซ็ทคาร์บูเรเตอร์ก็มีส่วนช่วยได้โดยทำการไล่นมหนูใหม่ทั้งหมดให้มีปริมาตรการจ่ายน้ำมันน้อยลงด้วยเช่นกัน
Top